Gwarancja

Klienci centrum serwisowego «Gadget Serwis» otrzymują firmową gwarancję. Gwarancja rozprzestrzenia się tylko na prace, które były przeprowadzone przez naszych fachowców i akcesoria montażowe, ustalone w trakcie naprawy w «Gadget Serwis».

 

Gwarancja nie rozprzestrzenia się na następne defekty:

 • uszkodzenia detali, co nie mają stosunku do prac, przeprowadzonych przez fachowców «Gadget Serwis»;
 • urządzenia z mechanicznymi uszkodzeniami;
 • urządzenia, uszkodzone wskutek trafienia do środka płynu;
 • inne uszkodzenia, zaistniałe wskutek nieprzestrzegania reguł eksploatacji;
 • defekty, wezwane przez normalne znoszenie i dziadzienie urządzenia;
 • kosmetyczne uszkodzenia (draśnięcia, wgniecenia, pęknięcia);
 • obrażenia, zaistniałe podczas użycia innych wyrobów czy urządzeń;
 • uszkodzenia, zaistniałe wskutek obsługi urządzenia osobami, nie będącymi przedstawicielami «Gadget Serwis» (włączając ustawienie odnów i rozszerzeń oprogramowania urządzenia).

Gwarancja

Również warunki gwarancyjnej obsługi nie rozprzestrzenia się na następne elementy:

 • zewnętrzne elementy ładowania;
 • baterie i akumulatory;
 • elektronowe lampy i inne elektryczne źródła światła;
 • dekoracyjne pokrycia urządzenia (oprócz wypadków ujawnienia defektów materiałów pokrycia);
 • ochronne pokrycia urządzenia;
 • detale, dokonane z szkła (włączając GorillaGlass), z jawnymi mechanicznymi uszkodzeniami (pęknięciami, draśnięciami).

Termin ważności gwarancji

Termin ważności firmowej gwarancji «Gadget Serwis» może składać od 1 do 6 miesięcy. Trwanie działania firmowej gwarancji zależy od typu uszkodzenia, charakteru przeprowadzonych prac i ustalonych w trakcie detali. Gwarancja nabiera mocy prawnej z dnia wydania klientowi naprawionego sprzętu i załatwienia gwarancyjnego talonu. Okres działania gwarancji wskazuje się w odpowiedniej rubryce gwarancyjnego talonu.

Zwróćcie uwagę: gwarancyjna naprawa przeprowadza się tylko pod warunkiem obecności poprawnie załatwionego gwarancyjnego talonu. Oprócz okresu działania firmowej gwarancji, w talonie powinny być wskazane:

 • typ sprzętu;
 • kompania-producent;
 • model i seryjny numer urządzenia;
 • seryjne numery oddzielnych elementów urządzenia (w razie ich obecności);
 • data wydania urządzenia klientowi.

Ten dokument jest główną podstawą dla nadania usług w ramach gwarancyjnej obsługi. Polecamy zachowywać gwarancyjny talon w ciągu całego terminu ważności gwarancji.

 

Gwarancyjna naprawa nie przeprowadza się w wypadku:

 • nieobecności poprawnie załatwionego gwarancyjnego talonu;
 • nieczytelności gwarancyjnego talonu (tekst, co rozsmarowało, obecność plam, zerwań papieru);
 • zakończenia terminu ważności nadanej gwarancji;
 • nieobecności czy innego seryjnego numeru, wskazanego w gwarancyjnym talonie;
 • obecność mechanicznych uszkodzeń urządzenia (pęknięć, draśnięć, wgnieceń);
 • obecność śladów samodzielnego przeprowadzenia naprawy urządzenia.

Przeprowadzenie gwarancyjnej naprawy

Przed przyjęciem urządzenia na gwarancyjna naprawa obowiązkowo przeprowadza się ogólna diagnostyka. Według wyników diagnostyki urządzenia podejmuje się decyzję o możliwości przeprowadzenia naprawy w ramach gwarancyjnej obsługi.

Termin przeprowadzenia gwarancyjnej naprawy

Termin przeprowadzenia gwarancyjnej naprawy składa do 14 dni. Ten okres może być powiększony w razie dostarczenia części zamiennych, potrzebnych dla przeprowadzenia naprawy. W razie powstania podobnego problemu, współpracownik «Gadget Serwis» zawczasu zawiadamia klienta o przenoszeniach terminów zakończenia naprawy.
W razie powstania siłowych wyższych warunków (wojna, społeczne bezłady, klęski żywiołowe, importowane ograniczenia), centrum serwisowe «Gadget Serwis» nie niesie odpowiedzialności za we właściwym czasie przeprowadzenie gwarancyjnej naprawy.

Dostawa

Dostawa urządzenia do centrum serwisowego «Gadget Serwis» dla przeprowadzenia gwarancyjnej naprawy spełnia się klientem. Wszystkie koszty, związane z dostawą urządzenia, pokrywa klient.

«Gadget Serwis» nie niesie odpowiedzialności za dowolne koszty swoich klientów, związane z gwarancyjnej naprawą.